วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันสุนทรภู่2555

งานวันสุนทรภู่
   


     จัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์สุนทรภู่ มีการจัดนิทรรศการผลงานของสุนทรภู่ การแสดงละครในวรรณกรรมของสุนทรภู่ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น

งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ


     เป็นงานประเพณีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ณ วัดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในงานจัดให้มีการห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ การแข่งขันเรือยาว การลอยกระทง และการแสดงมหรสพต่าง ๆ

งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานปีใหม่จังหวัดระยอง


     จัดงานระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ถึงวันที่ ๓ มกราคม ของทุกปี ที่สนามกีฬาจังหวัดระยอง ในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ การออกร้านของอำเภอและกลุ่มพลังมวลชน การออกสลากกาชาด และการแสดงมหรสพ การจำหน่ายสินค้า ต่าง ๆ

ประเพณีกีฬา ชิมปลาทะเลนึ่ง บ้านฉาง


     จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ตอนเย็นเปิดสนามกีฬาเทศบาลบ้านฉาง ให้เป็นลานอาหาร ชิมปลาทะเลนึ่ง อาหารทะเลหลายหลายชนิด และอาหารเพื่อสุขภาพ จากผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ้านฉาง และชุมชนต่างๆ ชมการแสดงบนเวที และอีกหลากหลายกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุก จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านฉาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น